کلیدواژه‌ها = مدل خطوط متقاطع
تعداد مقالات: 2
2. دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذر شش اکوتیپ بارهنگ کبیر(Plantago major)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-68

علیرضا ربیعی؛ احمد نظامی؛ مرتضی گلدانی؛ محمد خواجه حسینی؛ مهدی نصیری محلاتی