کلیدواژه‌ها = سرعت جوانه‌زنی
تعداد مقالات: 9
2. پاسخ جوانه‎زنی و هدایت الکتریکی بذرهای حاصل از گیاه مادری سرخارگل (Echinacea purpurea) تحت تأثیر ترکیب‌های زیستی و تنش خشکی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 185-200

محمود عطارزاده؛ حمیدرضا بلوچی؛ محسن موحدی دهنوی؛ امین صالحی؛ مجید رجایی


3. ارزیابی جوانه‌زنی و تعیین دمای ویژه بذر شاهدانه (Cannabis sativa) با استفاده از مدل های رگرسیونی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-136

شیوا باروتی؛ رضا توکل افشاری؛ ناصر مجنون حسینی؛ عباس هاشمی


5. برآورد دماهای کاردینال ارشته خطایی(Lepyrodiclis holosteoides) با استفاده از مدل‌های رگرسیونی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 107-117

رضا دیهیم فرد؛ شهرام نظری؛ یاسین قرآنی


6. دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذر شش اکوتیپ بارهنگ کبیر(Plantago major)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-68

علیرضا ربیعی؛ احمد نظامی؛ مرتضی گلدانی؛ محمد خواجه حسینی؛ مهدی نصیری محلاتی


7. اثرات دما و پتانسیل آب بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) رقم صفه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 11-22

رسول استادیان بیدگلی؛ حمیدرضا بلوچی؛ الیاس سلطانی؛ علی مرادی


8. تأثیر پیری تسریع شده بر جوانه‌زنی و سایر مولفه‌های جوانه‌زنی بذر‌های حاصل از پرایمینگ گیاه مادری در ارقام لوبیای چیتی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 101-112

فاطمه مهاجری؛ محمود رمرودی؛ منصور تقوائی؛ محمد گلوی


9. مکان یابی ژن های کنترل کننده سرعت و درصد جوانه زنی در آفتابگردان تحت شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 9-22

فریبا مرسلی آقاجری؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی