کلیدواژه‌ها = بذر
تعداد مقالات: 7
1. بررسی نوع پوشش و شرایط مناسب محیط نگهداری بذر گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 53-65

سیاوش محمدی؛ عباس ده شیری؛ محمد حسن عصاره؛ فضل الله صفی خانی


2. اثر شدت نامنظمی های پوشش تاجی در عرصه‌های جنگلی بر جوانه‌زنی بذر گونه‌های راش (Fagus orientalis) و ممرزCarpinus betulus)) در جنگل‌های هیرکانی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 219-236

جواد میرزایی؛ مهدی حیدری؛ شیرزاد گرایلی؛ وحید اعتماد؛ مهرداد زرافشار


3. تاثیر هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی و شاخصه های رشدی ارقام نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 243-256

محمد حسین شریعتمدازی؛ مهدی پارسا؛ احمد نظامی؛ محمد کافی


5. بررسی تلفات فیزیکی در دستگاه‌های فرآوری بذر ذرت در مغان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 131-149

حمید رضا گازر؛ آیدین حمیدی؛ رضا عادل زاده


7. اثر اندازه بذر بر برخی خصوصیات جوانه زنی سه رقم گندم نان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 19-27

عباس زارعیان؛ حسین حیدری شریف آباد؛ لیلا یاری؛ بیتا اسکویی