کلیدواژه‌ها = خراش دهی
تعداد مقالات: 3
1. اثر تیمارهای رفع خواب بر بذر گونه کهورک (Prosopis farcta) جمع‌آوری شده از اکوسیستم های بیابانی و جنگل‌کاری سمنان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 189-198

فاطمه شمس الدین؛ علیرضا مشکی؛ هومن روانبخش؛ مریم ملاشاهی


2. بررسی اثر تیمارهای مکانیکی و شیمیایی بر شاخص های جوانه زنی و شکست خواب بذر گیاه مورد

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-7

مهدی آخوندی؛ مریم زارع حسن آبادی؛ محمد صادق امیری؛ سلیمه شبانی


3. بررسی تیمارهای پیش سرمادهی و خراش دهی (شیمیائی و فیزیکی) در شکستن خواب بذر خردل وحشی arvensis S

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 147-159

حسین رضوانی؛ جعفر اصغری؛ سید محمدرضا احتشامی