کلیدواژه‌ها = کارایی ذخایر بذر
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی زمان رطوبتی و تعیین آستانه تحمل به شوری و خشکی جوانه‌زنی گونه‌های مختلف ریحان (Ocimum basilicum)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 119-142

سدابه جهانبخش؛ قاسم پرمون؛ حمیده آزادقوجه بیگلو؛ علی قاطعی


2. اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه های ماریتیغال ( Silybum (Echinops candidus) شکرتیغال و) marianum

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 39-52

قاسم پرمون؛ علی عبادی؛ معصومه اسدی آقبلاغی