کلیدواژه‌ها = بادام زمینی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر منطقه تولید و وزن بذر بر برخی خصوصیات مرتبط با قابلیت جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه بادام زمینی (Arachis hypogaea L.)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 75-91

سید علی نورحسینی؛ محمد نقی صفرزاده؛ سید مصطفی صادقی