نویسنده = رضا عادل زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تلفات فیزیکی در دستگاه‌های فرآوری بذر ذرت در مغان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 131-149

حمید رضا گازر؛ آیدین حمیدی؛ رضا عادل زاده