نویسنده = حسین مقدم
تعداد مقالات: 1
1. اثر پیری مصنوعی بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی، استقرار گیاهچه و عملکرد دو رقم لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris .L)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 75-94

آرش محمدزاده؛ ناصر مجنون حسینی؛ صادق اسدی؛ حسین مقدم؛ محسن جمالی