نویسنده = حمید رضا گازر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تلفات فیزیکی در دستگاه‌های فرآوری بذر ذرت در مغان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 131-149

حمید رضا گازر؛ آیدین حمیدی؛ رضا عادل زاده


2. بررسی اثر خشک کردن بذر به روش سیال سازی بر روی بنیه بذر دو رقم سویا با استفاده از آزمون سرما

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 219-228

ویکتوریا عسکری درمنکی؛ آیدین حمیدی؛ قاسم توحیدلو؛ حمیدرضا گازر