نویسنده = شهلا هاشمی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی روند جوانه‌زنی بذر مرزه (Satureja hortensis L.)و پیش بینی زوال بذر طی شرایط متفاوت انبارداری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 133-143

سعید امینی؛ محمد حسن عصاره؛ عباس ده شیری؛ شهلا هاشمی


2. تأثیر دمای انبار برگسترش قارچ‌های بذرزاد و بنیه بذرجو (Hordeum vulgare L.) بعد از سه ماه انبارداری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 13-24

لیلا یاری؛ شهلا هاشمی؛ عباس زارعیان


3. تأثیر خسارت مکانیکی دستگاه بوجاری بر قابلیت جوانه زنی بذر سویای رقم کتول )X.P.D)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 57-63

مریم دیوسالار؛ بیتا اسکویی؛ شهلا هاشمی