نویسنده = محسن جمالی
تعداد مقالات: 3
1. اثر پیری مصنوعی بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی، استقرار گیاهچه و عملکرد دو رقم لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris .L)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 75-94

آرش محمدزاده؛ ناصر مجنون حسینی؛ صادق اسدی؛ حسین مقدم؛ محسن جمالی


3. بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا در روش‌های خاک‌ورزی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 91-106

محسن جمالی؛ محمدرضا جهانسوز؛ رضا توکل افشاری؛ جواد اصغری